Foto: Claes Löfgren/ winepictures.com

Välkommen till Sveriges Vinskribenters Förening

Sveriges Vinskribenters Förening bildades 1990 som ett ideellt forum för landets seriöst arbetade vinjournalister och -skribenter. Våra cirka 70 medlemmar står för god svensk dryckeskultur, journalistisk ambition, aktiv och oberoende konsumentupplysning, integritet och etik. Föreningen fungerar också som en mötesplats för branschen genom ett associerat medlemskap för andra aktörer

 

Vi förenas av en kärlek till vinet som kulturyttring och bidrar starkt till ett ökande svenskt vinintresse med fokus på upplevelse, inte berusning. Välkommen till vår hemsida – och skål!

 

OM OSS

SVERIGES VINSKRIBENTERS FÖRENING (Swedish Wine Writers' Association, Association Suédoise des Journalists de Vin, Verband der Schwedischen Weinjournalisten) bildades 1990. I dagligt tal kallas föreningen Vinskribenterna. Föreningen ska verka som en plattform och sammanhållande länk för medlemmarna, samtidigt som den ska främja en god svensk dryckeskultur och fungera som en kontaktyta mellan medlemmarna och ambassader, leverantörer, producenter och andra intressenter.

 

Föreningen har i dag cirka 70 ordinarie medlemmar som regelbundet recenserar vinnyheterna eller på annat sätt bevakar dryckesutbudet i Sverige. Medlemmarna innefattar därmed i princip samtliga professionella vinjournalister i landet. Föreningen har därutöver ungefär lika många associerade medlemmar som främjar föreningens intressen.

Syfte

Föreningens ändamål är att, såsom ideell förening utan vinstintresse:

A främja svensk dryckeskultur

B sprida information och kunskap om vin och andra drycker, för att på så sätt stärka  kvalitetsmedvetandet hos svenska konsumenter

C verka som en intresseförening för medlemmarna, genom att värna yrkesgruppen och dess framtid

D verka för att gängse journalistiska och etiska regler följs

E främja utbildning inom yrkesgruppen

F fungera som en gemensam kontaktyta gentemot leverantörer, producenter, Systembolaget och andra detaljister

G medverka till ett ökat allmänt medvetande om såväl alkoholens positiva egenskaper som dess negativa skadeverkningar samt

H objektivt verka för en breddning av vinutbudet i Sverige

 

Utifrån detta formuleras medlemskapet i stadgarna på följande sätt:

Ordinarie medlem ska återkommande publicera sig i Sverige inom föreningens intresseområde avseende antingen tidningsartiklar och reportage, inslag i andra medier eller annan märkesneutral information med ett kvalitativt innehåll som visar journalistisk ambition, bredd, oberoende och yrkeskunnande. Arbetet ska bedrivas på ett yrkesmässigt sätt och medlemmen ska vara oberoende gentemot andra aktörer i branschen.

 

Associerad medlem kan vara (1) person, förening eller företag som aktivt främjar föreningens intresse, dock utan krav på motprestation, (2) ansvarig för informationsbärare inom föreningens intresseområde.

Styrelse och funktionärer

Magnus Waern, ordförande

magnus.waern@vinjournalistik.se

Andreas Grube, sekreterare

andreas@grubemediagroup.se

Claes Löfgren, kassör

claes@winepictures.com

Anette Rosvall, klubbmästarinna

husmorsan.anette@gmail.com

Fredrik Schelin, medlemsansvarig

fredrik.schelin@dinvinguide.se

Maria Collsiöö, vinkällaransvarig

maria@collsioo.com

Karsten Thurfjell

karsten.thurfjell@sr.se

 

 

 

 

KONTAKTA OSS

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till Vinskribenterna om du har frågor eller andra funderingar.

Maila direkt till: Info@vinskribenterna.se

 

För medlemsfrågor hänvisas till Fredrik Schelin på fredrik.schelin@dinvinguide.se

För matrikel och ekonomifrågor hänvisas till Claes Löfgren på claes@winepictures.com

 

 

 

NYHETER

 

 

 

© Copyright  Sveriges Vinskribenters Förening 2020

© Copyright

 Sveriges Vinskribenters Förening 2020

Välkommen till Sveriges Vinskribenters Förening

Sveriges Vinskribenters Förening bildades 1990 som ett ideellt forum för landets seriöst arbetade vinjournalister och -skribenter. Våra cirka 70 medlemmar står för god svensk dryckeskultur, journalistisk ambition, aktiv och oberoende konsumentupplysning, integritet och etik. Föreningen fungerar också som en mötesplats för branschen genom ett associerat medlemskap för andra aktörer

 

Vi förenas av en kärlek till vinet som kulturyttring och bidrar starkt till ett ökande svenskt vinintresse med fokus på upplevelse, inte berusning. Välkommen till vår hemsida – och skål!

 

© Copyright

Sveriges Vinskribenters Förening 2020

Sveriges Vinskribenters Förening bildades 1990 som ett ideellt forum för landets seriöst arbetade vinjournalister och -skribenter. Våra cirka 70 medlemmar står för god svensk dryckeskultur, journalistisk ambition, aktiv och oberoende konsumentupplysning, integritet och etik. Föreningen fungerar också som en mötesplats för branschen genom ett associerat medlemskap för andra aktörer

 

Vi förenas av en kärlek till vinet som kulturyttring och bidrar starkt till ett ökande svenskt vinintresse med fokus på upplevelse, inte berusning. Välkommen till vår hemsida – och skål!