Om Vinskribenterna

SVERIGES VINSKRIBENTERS FöRENING (Swedish Wine Writers' Association, Association Suédoise des Journalists de Vin, Verband der Schwedischen Weinjournalisten) bildades 1990. I dagligt tal kallas föreningen Vinskribenterna. Föreningen ska verka som en plattform och sammanhållande länk för medlemmarna, samtidigt som den ska främja en god svensk dryckeskultur och fungera som en kontaktyta mellan medlemmarna och ambassader, leverantörer, producenter och andra intressenter.
Föreningen har i dag cirka 70 ordinarie medlemmar som regelbundet recenserar vinnyheterna eller på annat sätt bevakar dryckesutbudet i Sverige. Medlemmarna innefattar därmed i princip samtliga professionella vinjournalister i landet. Föreningen har därutöver ungefär lika många associerade medlemmar som främjar föreningens intressen.

 

Syfte

Föreningens syfte formuleras på följande sätt i stadgarna:
 

"Föreningens mål är att, såsom en ideell sammanslutning utan vinstintresse:

A främja svensk dryckeskultur,
B sprida information och kunskap om vin och andra drycker för att på så sätt stärka kvalitetsmedvetandet hos svenska konsumenter,
C verka som en intresseförening för medlemmarna, genom att värna om yrkesgruppen och dess framtid,
D verka för att gängse journalistiska, etiska regler följes,
E främja utbildning inom yrkesgruppen,
F fungera som en gemensam kontaktyta gentemot leverantörer och producenter,
G främja internationellt utbyte och dito utbildning,
H stimulera erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna,
I medverka till ett ökat allmänt medvetande om såväl alkoholens positiva egenskaper som dess negativa skadeverkningar samt
J objektivt verka för en breddning av vinutbudet i Sverige."

 

Utifrån detta formuleras medlemskapet i stadgarna på följande sätt:
"Ordinarie medlem ska återkommande publicera sig inom föreningens intresseområde: avseende antingen tidningsartiklar och reportage, inslag i radio och teve eller annan märkesneutral information med ett kvalitativt innehåll som visar journalistisk ambition, bredd, oberoende och yrkeskunnande.
Associerad medlem kan vara (1) person, förening eller företag som aktivt främjar föreningens intresse, dock utan alla krav på motprestation‚ (2) ansvarig för informationsbärare inom föreningens intresseområde eller (3) utländska vinskribenter."

 

Styrelse och funktionärer

Per Bill, ordförande

Anders Fagerström, sekreterare
Magnus Waern, vice ordf./webansvarig
Claes Löfgren, kassör
Charlotte Sjögren, klubbmästarinna
Johan Franco Cereceda, medlemsansvarig
Maria Collsiöö, vinkällaransvarig
 


Bo Patriksson, revisor
Ia Orre, revisor

 

Bengt-Göran Kronstam, hedersordförande
Håkan Larsson, hedersmedlem

Logga in

Genom betalt medlemskap erhåller du access till föreningens interna sidor. Fyll i det användarnamn och lösenord du fått dig tillsänt.

Användarnamn:

Lösenord: